Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 198 rekentools en ruim 13.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2018

Beschikbare modules

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare BerekenHet.nl rekenmodules.

Achter de omschrijving van de rekenmodule staat de tariefgroep (A t/m H), die mede de hoogte van de licentiekosten voor de rekenmodule bepaalt. De licentiekosten zijn daarnaast ook afhankelijk van de website(s) waar u de rekenmodule(s) op wilt plaatsten.

Neem voor meer informatie contact met ons op, bij voorkeur per , waarin u ook aangeeft om welke rekenmodule(s) en om welke website(s) het gaat.

Rekenmodules Tariefgroep

SPAREN EN BELEGGEN

Meer rente - wat levert dat op aan extra spaargeld? C
Veilig sparen - binnen het depositogarantiestelsel blijven. C
Eindkapitaal - hoeveel kan ik bij elkaar sparen of beleggen? C
Spaardoel - hoeveel geld moet ik (periodiek) opzij zetten? C
Hoelang sparen - wanneer heb ik mijn spaardoel bereikt? C
Rendement - welk rendement behaal ik eigenlijk? H
Vermogensopbouw - hoe groeit mijn vermogen in de tijd? E
Vermogensgroei - hoe groeit mijn vermogen? C
Box 3 netto rendement - wat is het netto rendement op uw (extra) vermogen? C
Box 3 vermogensbelasting - hoeveel belasting betaalt u over uw (extra) vermogen? C
Belasting box 3spaargeld & vermogen (veranderingen in 2017) C
Effectieve spaarrente - wat is de 'echte' rente op mijn spaarrekening? A
Gemiddeld rendement - bij meerdere spaarrekeningen/beleggingen? A
Inflatie berekening - wat is mijn geld nog waard na inflatie? A
Vermogensafbouw - bij periodieke onttrekkingen. E
Spaargeld opmaken - hoeveel spaargeld kan ik straffeloos opmaken? E
Uitkering box 3 kapitaalverzekering - wat is de te betalen belasting? E
Uitkeringen uit (lijfrente)kapitaal - wat is de hoogte? E

LENEN EN KREDIET

Maximale lening - wat is de maximale lening voor u? E
Goedkoper doorlopend krediet - hoeveel kunt u besparen? C
Vergelijk twee persoonlijke leningen - wat zijn de totale kosten? C
Kopen op afbetaling - wanneer kunt u dat beter niet doen? C
Hoogte lening - hoeveel kunt u lenen? C
Maandbedrag (aflossing) - hoeveel moet ik maandelijks aflossen? A
Looptijd lening - hoe lang moet ik aflossen? A
Rente bij lening - hoeveel rente betaalt u voor uw lening? C
Leasetermijn financial lease - hoeveel moet u betalen per maand? C
Rente in financial lease - hoeveel rente betaalt u in uw leasecontract? E
Aflossingstermijnen lening - hoeveel rente en aflossing betaalt u in iedere maand? E
Toename schuld - hoe loopt uw schuld op als u niets betaalt. A
Lening aflossen - wat is de restschuld na een en meer aflossingen? E
Geld lenen kost geld - maar hoeveel geld kost geld lenen? A
Studiefinanciering terugbetalen - hoe verloopt het aflossen van je studieschuld? H

WONING EN HYPOTHEEK

Maximaal hypotheek, ook met NHG. E
Maximale hypotheek met erfpacht, ook met NHG. E
Maximale hypotheek berekend uit de gewenste maandlasten. H
Maximale hypotheek na verhuizen C
Hoeveel eigen geld heeft u nodig? - om dat huis te kunnen kopen H
Kan ik dat huis betalen? - verdient u genoeg om dat huis te kunnen kopen? H
Maximale huizenprijs - wat is de maximale huizenprijs die u kunt betalen? H
Prijsontwikkeling huizenprijzen - wat is dat huis nu waard? H
Netto maandlasten - wat zijn de netto hypotheekmaandlasten? H
Hypotheek maandlasten na rentewijziging - wat zijn de nieuwe netto maandlasten? K
Kosten hypotheekvormen - bereken de maandlasten en netto kosten. H
Dalende risico opslag - wat is de rentekosten besparing bij tussentijds aflossen? E
Maandlasten annuïteitenhypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten? E
Maandlasten lineaire hypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten? E
Hypotheek oversluiten - wanneer is dit interessant? H
Hypotheek oversluiten kosten - wat zijn de totale en netto kosten per maand? C
Boeterente berekenen - wat is de boeterente bij aflossen of oversluiten? H
Maximale boetevrije hypotheekaflossing - hoeveel mag u boetevrij aflossen? A
Rentemiddeling - welke rente gaat u betalen na rentemiddeling? C
Boeterente in rentemiddeling - welke boete zit in een rentemiddeling C
Aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen - wat levert dat op? E
Hypotheek aflossen (wet Hillen) - wanneer is dit voordelig? H
Huis onder water aflossen - hoelang duurt dat? C
Restschuld - hoe hoog is de restschuld en wat kost het aflossen? E
Partner uitkopen uit eigen woning - wat is de uitkoopsom? A
Huren of kopen - wanneer is kopen verstandiger dan huren? C
Kosten koper - wat zijn de bijkomende kosten als u een huis koopt? C
Hypotheekrenteaftrek berekenen - nu en later. E
Banksparen Eigen Woning - wat kunt u opbouwen? E
Familiebank hypotheek - bereken het voordeel voor beiden. E
Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen? E
Aflossingseis hypotheekrenteaftrek - hoeveel moet u minimaal aflossen C
Aftrekbare hypotheekrente - hoeveel is de aftrek in een bepaalde periode? C
Eigenwoningforfait van uw eigen woning berekenen. A
Annuïteit berekenen - wat is de termijnbetaling? A
Effectieve hypotheekrente - wat is de effectieve rente? A
Kapitaalverzekering uitkeren - hoeveel belasting moet u betalen? E
Inboedelwaarde - wat is de waarde van uw inboedel? n.v.t.
Herbouwwaarde woning - wat is de herbouwwaarde van uw woning? E
Stijging maandlasten annuïteitenhypotheek E

WERK EN INKOMEN

Minimum loon - wat is het minimum(jeugd)loon? C
Bruto/netto salaris berekening - wat houdt u netto over? H
Koopkracht - wat is uw koopkracht verandering volgens het Nibud? C
Verschil belasting box 1 - verschil nu met volgend of vorig jaar? E
Minimumloon, minimumuurloon en minimumjeugdloon de komende jaren. C
Vakantiegeld berekenen - hoeveel vakantiegeld krijgt u? C
Belasting extra inkomen - wat betaalt u over een extra inkomen? C
Middeling inkomen in box1 bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. E
Auto van de zaak - bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen. H
Autokosten - autokosten met kilometer vergoeding berekenen. C
WW-uitkering - hoogte en duur van de WW-uitkering berekenen. H
Transitievergoeding berekenen C
Ontslagvergoeding - volgens de kantonrechtersformule. C
Ontslagvergoeding ambtenaren - volgens de CRvB-formule. C
Stamrecht eindkapitaal: nu afrekenen, lijfrente of stamrecht bv? E
Heffingskortingen & belastingdruk berekenen - voor de jaren t/m 2017 H
Verzamelinkomen - wat is uw jaarinkomen box 1, box 2 en box 3? H
Arbreidkorting - inkomensafhankelijke arbeidskorting berekenen C
Algemene heffingskorting - inkomensafhankelijke algemene heffingskorting C
Uitkeringen uit (lijfrente)kapitaal - wat is de hoogte? E
Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? C
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? C
Kinderbijslag - hoeveel kinderbijslag kunt u verwachten? E
Kosten kinderopvang berekenen - en hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u? H
Kinderopvangtoeslag (globaal) berekenen. H
Levensloopregeling mogelijk verlof - hoe lang kun je verlof nemen? E
Levensloopregeling benodigde inleg - hoeveel moet je sparen? H
Gesubsidieerde rechtsbijstand - heeft u recht op een zg. toevoeging? E
Alimentatie indexering - wat wordt de nieuwe alimentatie? A
Kinderalimentatie - wat is de behoefte en draagkracht? H
Partneralimentatiebehoefte - wat is de behoefte? C

PENSIOEN

Bruto-netto AOW & pensioen - bereken uw netto AOW en pensioen. E
Bruto-netto pensioen + ander inkomen - bereken netto pensioen + inkomen. H
Hoogte AOW-uitkering C
Overbruggingsuitkering AOW - waar heeft u recht op? H
AOW-leeftijd - op welke leeftijd ontvangt u AOW? E
Resterende levensverwachting berekenen - hoe oud wordt u volgens het CBS? A
Levensverwachting bij geboorte - berekenen in een bepaald jaar. A
Jaarruimte berekenen - voor een belastingvrije lijfrentestorting. E
Reserveringsruimte - als aanvulling op de jaarruimte. C
Netto pensioen na pensioenkorting - Hoeveel gaat u er netto op achteruit? H
Sparen voor aanvullend pensioen - hoeveel moet u nu gaan sparen? C
Aanvullend pensioen - welke uitkering kunt u verwachten uit hiervoor sparen? C
Banksparen voor Pensioen - wat is het eindkapitaal en de opbouw? C

SCHENKEN en ERVEN

Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis? C
Schenkbelasting - wat moet er worden betaald bij een schenking? E
Schenken voor eigen woning in 2017 of later - wat is het fiscale voordeel? C
Schenken netto-bruto - hoeveel moet u bruto schenken? E
Waarde vuchtgebruik & blote eigendom in een erfenis of schenking berekenen. C
Waarde periodieke uitkering in een erfenis of schenking berekenen. C
Waarde verhuurde woning in een erfenis of schenking berekenen. C
Particuliere gift - wat is aftrekbaar van de belasting? C
Periodieke giften - wat is de belastingaftrek? E
Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek? C
Geven in privé of de BV - wat is het voordeligste? C

ONDERNEMEN, ZZP-ers en DGA's

Netto besteedbaar inkomen ZZP-er o.b.v. declarabele uren E
Uurtarief ZZP-er - welk uurtarief moet u vragen? E
Declarabele uren - hoeveel uren per jaar kunt u betaald werken? A
Benodigde declarabele uren - hoeveel moet u minimaal kunnen declareren? E
Parttime ondernemer - hoeveel verdient u netto erbij uit uw onderneming? E
Marginaal tarief in box1. A
Middeling inkomen in box1 - bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. E
Optimaal inkomen DGA - wanneer is de 42% schaal helemaal gevuld? C
BV of eenmanszaak - wat is fiscaal voordeliger? H
Auto van de zaak of in privé - wat is het goedkoopste? H
Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen? E
Winst naar privé - wat houdt u over van de winst in een BV? C
Vermogen in privé of BV - waar moet u uw vermogen opbouwen? E
Vennootschapsbelasting - hoeveel belasting betaalt u over de winst? A
Betalingskorting bij vooruit betalen - wat kost betalen in termijnen? C
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode C
Loonkosten werkgever - wat zijn de loonkosten voor de werkgever? H
Verkoopprijs berekenen uit de inkoopprijs en winstmarge. A
Inkoopprijs berekenen uit de verkoopprijs en winstmarge. A
Winstmarge berekenen uit de verkoopprijs en inkoopprijs. A
Winstmarge omrekenen - van over naar in de verkoopprijs en omgekeerd. A
BTW berekenen - bereken de BTW over of in een bedrag. A
Btw aangifte berekenen - hoeveel btw moet u afdragen? C
Btw kleineondernemersregeling - hoeveel korting kunt u krijgen? A
Investeringsaftrek KIA - hoe hoog is de investeringsaftrek? A

VAKANTIE, VRIJE TIJD en KALENDER

Periode duur - hoeveel dagen, etc. zitten er tussen twee datums? A
Begin- of einddatum - wat is de begin- of einddatum? A
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode E
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? C
Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? A
Wisselkoers - wat is de waarde in een andere valuta? C

BASIS BEREKENINGEN

Annuïteit A
Looptijd annuïteit A
Contante waarde A
Contante waarde voor een reeks betalingen A
Effectieve rente A
Nominale rente A

Gerelateerde pagina's

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2018: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap