Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 195 rekentools en ruim 13.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2018

Beschikbare modules

Om uw privacy te beschermen, hebben we de social media knoppen van onze website verwijderd.
U kunt een berekening nog delen, na het berekenen, via de groene knop 'Delen' onder de resultaten.

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare BerekenHet.nl rekenmodules.

Achter de omschrijving van de rekenmodule staat de tariefgroep (A t/m H), die mede de hoogte van de licentiekosten voor de rekenmodule bepaalt. De licentiekosten zijn daarnaast ook afhankelijk van de website(s) waar u de rekenmodule(s) op wilt plaatsten.

Neem voor meer informatie contact met ons op, bij voorkeur per , waarin u ook aangeeft om welke rekenmodule(s) en om welke website(s) het gaat.

Rekenmodules Tariefgroep

SPAREN EN BELEGGEN

Meer rente - wat levert dat op aan extra spaargeld? C
Veilig sparen - binnen het depositogarantiestelsel blijven. C
Eindkapitaal - hoeveel kan ik bij elkaar sparen of beleggen? C
Spaardoel - hoeveel geld moet ik (periodiek) opzij zetten? C
Hoelang sparen - wanneer heb ik mijn spaardoel bereikt? C
Rendement - welk rendement behaal ik eigenlijk? H
Vermogensopbouw - hoe groeit mijn vermogen in de tijd? E
Vermogensgroei - hoe groeit mijn vermogen? C
Box 3 netto rendement - wat is het netto rendement op uw (extra) vermogen? C
Box 3 vermogensbelasting - hoeveel belasting betaalt u over uw (extra) vermogen? C
Belasting box 3spaargeld & vermogen (veranderingen in 2017) C
Effectieve spaarrente - wat is de 'echte' rente op mijn spaarrekening? A
Gemiddeld rendement - bij meerdere spaarrekeningen/beleggingen? A
Inflatie berekening - wat is mijn geld nog waard na inflatie? A
Vermogensafbouw - bij periodieke onttrekkingen. E
Spaargeld opmaken - hoeveel spaargeld kan ik straffeloos opmaken? E
Uitkering box 3 kapitaalverzekering - wat is de te betalen belasting? E
Uitkeringen uit (lijfrente)kapitaal - wat is de hoogte? E

LENEN EN KREDIET

Maximale lening - wat is de maximale lening voor u? E
Goedkoper doorlopend krediet - hoeveel kunt u besparen? C
Vergelijk twee persoonlijke leningen - wat zijn de totale kosten? C
Kopen op afbetaling - wanneer kunt u dat beter niet doen? C
Hoogte lening - hoeveel kunt u lenen? C
Maandbedrag (aflossing) - hoeveel moet ik maandelijks aflossen? A
Looptijd lening - hoe lang moet ik aflossen? A
Rente bij lening - hoeveel rente betaalt u voor uw lening? C
Leasetermijn financial lease - hoeveel moet u betalen per maand? C
Rente in financial lease - hoeveel rente betaalt u in uw leasecontract? E
Aflossingstermijnen lening - hoeveel rente en aflossing betaalt u in iedere maand? E
Toename schuld - hoe loopt uw schuld op als u niets betaalt. A
Lening aflossen - wat is de restschuld na een en meer aflossingen? E
Geld lenen kost geld - maar hoeveel geld kost geld lenen? A
Studiefinanciering terugbetalen - hoe verloopt het aflossen van je studieschuld? H

WONING EN HYPOTHEEK

Maximaal hypotheek, ook met NHG. E
Maximale hypotheek met erfpacht, ook met NHG. E
Maximale hypotheek berekend uit de gewenste maandlasten. H
Maximale hypotheek na verhuizen C
Hoeveel eigen geld heeft u nodig? - om dat huis te kunnen kopen H
Kan ik dat huis betalen? - verdient u genoeg om dat huis te kunnen kopen? H
Maximale huizenprijs - wat is de maximale huizenprijs die u kunt betalen? H
Prijsontwikkeling huizenprijzen - wat is dat huis nu waard? H
Netto maandlasten - wat zijn de netto hypotheekmaandlasten? H
Hypotheek maandlasten na rentewijziging - wat zijn de nieuwe netto maandlasten? K
Kosten hypotheekvormen - bereken de maandlasten en netto kosten. H
Dalende risico opslag - wat is de rentekosten besparing bij tussentijds aflossen? E
Maandlasten annuïteitenhypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten? E
Maandlasten lineaire hypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten? E
Hypotheek oversluiten - wanneer is dit interessant? H
Hypotheek oversluiten kosten - wat zijn de totale en netto kosten per maand? C
Boeterente berekenen - wat is de boeterente bij aflossen of oversluiten? H
Maximale boetevrije hypotheekaflossing - hoeveel mag u boetevrij aflossen? A
Rentemiddeling - welke rente gaat u betalen na rentemiddeling? C
Boeterente in rentemiddeling - welke boete zit in een rentemiddeling C
Aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen - wat levert dat op? E
Hypotheek aflossen (wet Hillen) - wanneer is dit voordelig? H
Huis onder water aflossen - hoelang duurt dat? C
Restschuld - hoe hoog is de restschuld en wat kost het aflossen? E
Partner uitkopen uit eigen woning - wat is de uitkoopsom? A
Huren of kopen - wanneer is kopen verstandiger dan huren? C
Kosten koper - wat zijn de bijkomende kosten als u een huis koopt? C
Hypotheekrenteaftrek berekenen - nu en later. E
Banksparen Eigen Woning - wat kunt u opbouwen? E
Familiebank hypotheek - bereken het voordeel voor beiden. E
Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen? E
Aflossingseis hypotheekrenteaftrek - hoeveel moet u minimaal aflossen C
Aftrekbare hypotheekrente - hoeveel is de aftrek in een bepaalde periode? C
Eigenwoningforfait van uw eigen woning berekenen. A
Annuïteit berekenen - wat is de termijnbetaling? A
Effectieve hypotheekrente - wat is de effectieve rente? A
Kapitaalverzekering uitkeren - hoeveel belasting moet u betalen? E
Inboedelwaarde - wat is de waarde van uw inboedel? n.v.t.
Herbouwwaarde woning - wat is de herbouwwaarde van uw woning? E
Stijging maandlasten annuïteitenhypotheek E

WERK EN INKOMEN

Minimum loon - wat is het minimum(jeugd)loon? C
Bruto/netto salaris berekening - wat houdt u netto over? H
Koopkracht - wat is uw koopkracht verandering volgens het Nibud? C
Verschil belasting box 1 - verschil nu met volgend of vorig jaar? E
Minimumloon, minimumuurloon en minimumjeugdloon de komende jaren. C
Vakantiegeld berekenen - hoeveel vakantiegeld krijgt u? C
Belasting extra inkomen - wat betaalt u over een extra inkomen? C
Middeling inkomen in box1 bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. E
Auto van de zaak - bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen. H
Autokosten - autokosten met kilometer vergoeding berekenen. C
WW-uitkering - hoogte en duur van de WW-uitkering berekenen. H
Transitievergoeding berekenen C
Ontslagvergoeding - volgens de kantonrechtersformule. C
Ontslagvergoeding ambtenaren - volgens de CRvB-formule. C
Stamrecht eindkapitaal: nu afrekenen, lijfrente of stamrecht bv? E
Heffingskortingen & belastingdruk berekenen - voor de jaren t/m 2017 H
Verzamelinkomen - wat is uw jaarinkomen box 1, box 2 en box 3? H
Arbreidkorting - inkomensafhankelijke arbeidskorting berekenen C
Algemene heffingskorting - inkomensafhankelijke algemene heffingskorting C
Uitkeringen uit (lijfrente)kapitaal - wat is de hoogte? E
Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? C
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? C
Kinderbijslag - hoeveel kinderbijslag kunt u verwachten? E
Kosten kinderopvang berekenen - en hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u? H
Kinderopvangtoeslag (globaal) berekenen. H
Levensloopregeling mogelijk verlof - hoe lang kun je verlof nemen? E
Levensloopregeling benodigde inleg - hoeveel moet je sparen? H
Gesubsidieerde rechtsbijstand - heeft u recht op een zg. toevoeging? E
Alimentatie indexering - wat wordt de nieuwe alimentatie? A
Kinderalimentatie - wat is de behoefte en draagkracht? H
Partneralimentatiebehoefte - wat is de behoefte? C

PENSIOEN

Bruto-netto AOW & pensioen - bereken uw netto AOW en pensioen. E
Bruto-netto pensioen + ander inkomen - bereken netto pensioen + inkomen. H
Hoogte AOW-uitkering C
Overbruggingsuitkering AOW - waar heeft u recht op? H
AOW-leeftijd - op welke leeftijd ontvangt u AOW? E
Resterende levensverwachting berekenen - hoe oud wordt u volgens het CBS? A
Levensverwachting bij geboorte - berekenen in een bepaald jaar. A
Jaarruimte berekenen - voor een belastingvrije lijfrentestorting. E
Reserveringsruimte - als aanvulling op de jaarruimte. C
Netto pensioen na pensioenkorting - Hoeveel gaat u er netto op achteruit? H
Sparen voor aanvullend pensioen - hoeveel moet u nu gaan sparen? C
Aanvullend pensioen - welke uitkering kunt u verwachten uit hiervoor sparen? C
Banksparen voor Pensioen - wat is het eindkapitaal en de opbouw? C

SCHENKEN en ERVEN

Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis? C
Schenkbelasting - wat moet er worden betaald bij een schenking? E
Schenken voor eigen woning in 2017 of later - wat is het fiscale voordeel? C
Schenken netto-bruto - hoeveel moet u bruto schenken? E
Waarde vuchtgebruik & blote eigendom in een erfenis of schenking berekenen. C
Waarde periodieke uitkering in een erfenis of schenking berekenen. C
Waarde verhuurde woning in een erfenis of schenking berekenen. C
Particuliere gift - wat is aftrekbaar van de belasting? C
Periodieke giften - wat is de belastingaftrek? E
Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek? C
Geven in privé of de BV - wat is het voordeligste? C

ONDERNEMEN, ZZP-ers en DGA's

Netto besteedbaar inkomen ZZP-er o.b.v. declarabele uren E
Uurtarief ZZP-er - welk uurtarief moet u vragen? E
Declarabele uren - hoeveel uren per jaar kunt u betaald werken? A
Benodigde declarabele uren - hoeveel moet u minimaal kunnen declareren? E
Parttime ondernemer - hoeveel verdient u netto erbij uit uw onderneming? E
Marginaal tarief in box1. A
Middeling inkomen in box1 - bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. E
Optimaal inkomen DGA - wanneer is de 42% schaal helemaal gevuld? C
BV of eenmanszaak - wat is fiscaal voordeliger? H
Auto van de zaak of in privé - wat is het goedkoopste? H
Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen? E
Winst naar privé - wat houdt u over van de winst in een BV? C
Vermogen in privé of BV - waar moet u uw vermogen opbouwen? E
Vennootschapsbelasting - hoeveel belasting betaalt u over de winst? A
Betalingskorting bij vooruit betalen - wat kost betalen in termijnen? C
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode C
Loonkosten werkgever - wat zijn de loonkosten voor de werkgever? H
Verkoopprijs berekenen uit de inkoopprijs en winstmarge. A
Inkoopprijs berekenen uit de verkoopprijs en winstmarge. A
Winstmarge berekenen uit de verkoopprijs en inkoopprijs. A
Winstmarge omrekenen - van over naar in de verkoopprijs en omgekeerd. A
BTW berekenen - bereken de BTW over of in een bedrag. A
Btw aangifte berekenen - hoeveel btw moet u afdragen? C
Btw kleineondernemersregeling - hoeveel korting kunt u krijgen? A
Investeringsaftrek KIA - hoe hoog is de investeringsaftrek? A

VAKANTIE, VRIJE TIJD en KALENDER

Periode duur - hoeveel dagen, etc. zitten er tussen twee datums? A
Begin- of einddatum - wat is de begin- of einddatum? A
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode E
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? C
Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? A
Wisselkoers - wat is de waarde in een andere valuta? C

BASIS BEREKENINGEN

Annuïteit A
Looptijd annuïteit A
Contante waarde A
Contante waarde voor een reeks betalingen A
Effectieve rente A
Nominale rente A

Gerelateerde pagina's

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2018: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap