Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Wat kost een hypotheek?

Een hypotheek kost netto ca. € 2.500 bij het afsluiten en € 250 per maand per geleende € 100.000.

Waar bestaan de kosten van een hypotheek uit?

De eenmalige kosten voor het krijgen van een hypotheek bestaan uit:

  • Taxatiekosten € 300 – € 500
  • Advies- en bemiddelingskosten € 500 – € 2.500
  • Afsluitkosten € 500 – € 1.000
  • Borgtochtprovisie voor NHG (als van toepassing) € 1.000 – € 2.300
  • Notariskosten voor de hypotheekakte € 400 – € 800

De maandelijkse doorlopende kosten bestaan uit:

  • Rente & aflossing per geleende € 100.000 bruto € 100 – € 300 per maand

De eenmalige kosten zijn fiscaal aftrekbaar, waarna er netto ca. 50% van overblijft. De netto hypotheek maandlasten zijn erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt deze berekenen of hiervan een schatting maken met onze rekentool netto hypotheek maandlasten.

Taxatiekosten

Om een hypotheek te kunnen krijgen moet de woning getaxeerd worden. De bank wil namelijk zeker weten dat het onderpand voldoende waarde heeft voor de te verstrekken hypotheeklening. Daarnaast bepaalt de verhouding tussen de gevraagde hypotheek en de waarde van de woning ook welke hypotheekrente u moet betalen.

Advies- en bemiddelingskosten

Voor het afsluiten van een hypotheek, zeker de eerste, wordt vaak een financieel adviseur ingeschakeld.

Samen wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden. Hoeveel hypotheek kunt u krijgen? Hoeveel eigen geld heeft u dan nodig.
Maar ook: hoelang wilt u de rente vastzetten en hoe hoog is deze dan? Welke hypotheekvorm en/of delen? Wat zijn dan de maandlasten? Wat zijn de hypotheekvoorwaarden? En bij welke bank(en) kunt u terecht?

Wat u maximaal kunt lenen heeft de overheid vastgelegd. Voor ondernemers en flexwerkers is er vaak extra uitzoekwerk, onder andere om te bepalen met welk ’toets inkomen’ er gerekend kan worden en bij welke bank(en) u terecht kunt.

Als u zelf handig bent met financiële zaken of de gewenste hypotheek vrij recht toe recht aan is, kunt u soms ook zelf online uw hypotheek regelen zonder adviseur of met online advies.

Afsluitkosten

Als bekend is welke hypotheek u waar wilt afsluiten, wordt er één of meer offertes opgevraagd.

Bij het afsluiten van de hypotheek zijn er vaak nog kosten voor het afsluiten (formaliseren) van de hypotheek en de bijbehorende overlijdensrisicoverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is meestal verplicht en zorgt ervoor dat de hypotheekschuld kan worden afgelost bij het overlijden van uzelf of uw partner. De premie is doorgaans maximaal enkele tientjes per maand. Oudere mensen betalen het meer.

Borgtochtprovisie voor NHG

Een hypotheek met NHG – Nationale Hypotheek Garantie – geeft de bank extra zekerheid (garantie). U kunt daarom met NHG meestal een lagere hypotheekrente krijgen. De maximale hypotheek met NHG is € 435.000 (in 2024).

Als u een hypotheek met NHG wilt afsluiten, betaalt u hiervoor eenmalige kosten, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze is 0,60% van de hypotheeksom.

Notariskosten voor de hypotheekakte

Een hypotheek is een lening voor een grote som geld met als onderpand het huis. Omdat de bank die u het geld leent, wil dat alles goed geregeld is, moet u hiervoor langs de notaris.

De notaris stelt een overeenkomst op tussen u en de geldverstrekker (bank), de hypotheekakte. Daarin staan uw verplichtingen, de koppeling aan het onderpand, inclusief het recht voor de bank om het huis te mogen verkopen als u uw verplichtingen niet (meer) nakomt.

Een hypotheekakte is een relatief simpel ‘standaard’ klusje voor een notaris. Vandaar dat de kosten hiervoor meevallen. De kwaliteit van de notaris is dan ook minder van belang. U kunt zoeken naar een goedkope notaris in de buurt.

Hypotheekmaandlasten

De hoogte van de hypotheekmaandlasten zijn afhankelijk van de hoogte van de hypotheekrente en aftrekbaarheid daarvan, de hypotheekvorm en de looptijd.

De hoogte van de hypotheekrente wordt o.a. bepaald door de tijd dat deze vaststaat, de rentevastperiode.
De hypotheekrentes op dit moment kunt u zien met onze actuele hypotheekrente rekentool.

De hypotheekrente is voor 30 jaar aftrekbaar in box 1 als de hypotheeklening voldoet aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: er moet geleend zijn voor de eigen woning en er moet minimaal annuïtair afgelost worden in 30 jaar.

De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor een annuïteitenhypotheek. De maandlasten daarvan zijn gelijk gedurende de gehele looptijd en er is meestal recht op hypotheekrenteaftrek. Bij een lineaire hypotheek zijn de maandlasten in eerste instantie hoger, maar dalen ze gedurende de looptijd en u betaalt uiteindelijk in totaal minder rente.

Het kan interessant zijn om een deel van de hypoheek aflossingsvrij te houden, doorgaans maximaal 50%. Dit zorgt voor lagere maandlasten. Wel is er dan geen hypotheekrenteaftrek voor dit hypotheekdeel. Maar als de rente laag is, is het nadeel daarvan vrij beperkt.
Er blijft wel een restschuld over (na 30 jaar), dus er zullen ook dan nog maandlasten zijn.

De looptijd van een hypotheek is meestal 30 jaar, maar kan (voor oudere mensen soms verplicht) ook korter zijn. Een langere looptijd komt soms ook voor.

Gebruik onze rekentool hypotheek maandlasten om te berekenen wat de hypotheekmaandlasten (ongeveer) zullen zijn in uw geval.