Zelf alles online berekenen

Al 17 jaar, met 188 rekentools en ruim 12.000.000 berekeningen per jaar.
Inclusief kabinetsplannen Rutte III

Nieuwe maximale hypotheekberekening10-06-2011

Om uw privacy te beschermen, hebben we de social media knoppen van onze website verwijderd.
U kunt een berekening nog delen, na het berekenen, via de groende knop 'Delen' onder de resultaten.

Maximale hypotheek berekenen Per 1 augustus 2011 is de 'Gedragscode Hypothecaire Financieringen' van toepassing voor alle hypotheekverstrekkers.

Hierin is ook vastgelegd hoe de maximale hypotheekberekening moet worden. De rekenregels lijken erg op die van de NHG.
Er wordt nu, naast het inkomen en eventuele schulden, ook rekening gehouden met de waarde van de woning waarvoor de hypotheek wordt verstrekt. Extreme tophypotheken behoren hierbij nu tot het verleden. Ook mag een hypotheek nu nog maar voor maximaal 50% aflossingsvrij zijn.

BerekenHet.nl heeft de nieuwe berekening al online staan op:
maximale hypotheek vanaf 1 aug 2011.

Zie ook de 'Gedragscode Hypothecaire Financieringen' voor meer achtergrond informatie over de nieuwe gedragscode.

Zelf alles
online
berekenen

Copyright © 2001-2017: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap