Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Maximale hypotheek bij 2% overdrachtsbelasting02-07-2011

Maximale hypotheek berekenen
Om het vertrouwen in de woningmarkt te versterken en de doorstroming te bevorderen, heeft het kabinet de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagt van 6% naar 2%.
Deze verlaging geldt voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012.

Door het verlagen van de overdrachtsbelasting kan de maximale hypotheek die u kunt krijgen ook lager uitvallen. Dit is het geval als de maximale hypotheek wordt bepaald door de marktwaarde van de woning (en dus niet uw inkomen) en u overdrachtsbelasting moet betalen voor uw nieuwe woning.

Onze maximale hypotheek berekening is al aangepast: maximale hypotheek berekenen.

Deze verlaging van de overdrachtsbelasting heeft – mits uw inkomen voldoende is – geen gevolgen voor u bij het kopen van een nieuw woning. De maximale hypotheek is evenveel verlaagd als dat u minder overdrachtsbelasting moet betalen. U kunt dus nog steeds dezelfde prijs betalen voor uw nieuwe woning.

Nieuwsbericht 01 juli 2011 Rijksoverheid (gedeeltelijk):


Kabinet versterkt vertrouwen woningmarkt en verlaagt overdrachtsbelasting

Het kabinet versterkt het vertrouwen op de woningmarkt en bevordert de doorstroming voor huurders en kopers. De overdrachtsbelasting gaat voor 1 jaar omlaag van 6% naar 2%. De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

Daarmee geeft het kabinet een belangrijke impuls aan het doorbreken van de stagnatie op de woningmarkt.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) en staatssecretaris Weekers (Financiën) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Woonvisie.


Verlaging overdrachtsbelasting

Het kabinet wil het eigenwoningbezit bevorderen omdat dit bijdraagt aan opbouwen van eigen vermogen, de zelfredzaamheid van burgers en de leefbaarheid van buurten en wijken.

Om het vertrouwen in de koopmarkt te versterken wordt de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend.

De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig voor starters op de woningmarkt – bijvoorbeeld huurders die een woning willen kopen – als voor doorstromers, omdat die hun oude woning gemakkelijker kunnen verkopen. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 64 rekentools voor Hypotheek & Wonen.