Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
234 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Tariefsaanpassing aftrekposten box 1

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 9.3/10 (3x)

Hoe hoog is de tariefsaanpassing voor aftrekposten in box 1?

Tariefsaanpassing aftrekposten box 1

Vanaf 2020 zijn aftrekposten in box 1 aftrekbaar tegen maximaal het aftrektarief. Dit tarief daalt van 46% in 2020 met 3% per jaar tot circa 37% in 2023.

De aftrekbeperking die we al kende voor de eigen woning (hypotheekrenteaftrek) als tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, geldt nu ook voor o.a. aftrekbare giften, scholing, zorgkosten, partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Het voordeel van aftrekposten wordt daarmee meer gelijkgetrokken, ten kosten van de hogere inkomens.

Het verschil tussen de aftrek volgens het toptarief en volgens het lagere aftrektarief wordt als tariefsaanpassing verwerkt in de belastingaangifte. Een bijtelling op het inkomen, net als dat al gebeurde voor de eigen woning.

Bereken hier hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is als u weet welke aftrekposten u heeft.

Resultaten

0
46,00%
Inkomstenbelasting box 1 – 2020
  Tarief   Bedrag  
Inkomen in de hoogste schaal 49,50%   € 0  
Totaal box 1 aftrekposten ≤ 46,00%   € 24.000 <
Aftrek in de hoogste schaal      
Aftrek correctie = 49,50% – 46,00%     3,50% ×
Tariefsaanpassing      

Ingevoerde gegevens

2020
0
0
3.000
0
21.000
0
De berekeningen en informatie op deze website zijn niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Raadpleeg hiervoor altijd een professional, zoals een financieel adviseur, accountant, (loon)administrateur of fiscalist.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de berekeningen en/of informatie.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie