Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 227 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Maximale hypotheek in 2021 berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.3/10 (3x)

Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen in 2021.

Gesponsord

Maximale hypotheek in 2021 berekenen

Bereken nu al vast de maximale hypotheek die u kunt krijgen op basis van de gewijzigde normen voor 2021.

Gebruikt voor dit jaar de rekentool maximale hypotheek in 2020.

Voor 2021 gelden (volgens de plannen) de volgende wijzigingen:

 • Een tweede inkomen mag straks voor 90% worden meegeteld voor de hypotheek, dat is nu 80%.
 • Studieleningen hebben straks minder invloed op de maximale hypotheeklening.

De nieuwe financieringslastpercentages voor 2021 zijn nog niet bekend. De berekening kan hier dus nog geen rekening mee houden. De verwachting is dat:

 • Bij een, door het CPB verwachte, loonstijging van 1,4% alle inkomens iets meer kunnen lenen.
 • De maximale hypotheek voor AOW-gerechtigden in 2021 niet of nauwelijks zal veranderen.

Als er de komende maanden meer bekend wordt, zullen wij deze berekening aanpassen.

Berekenen

Kies:

 • ja – als u uw AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
 • binnen 10 jaar – als u binnen 10 jaar uw AOW-leeftijd passeert. Dit is het geval als u geboren bent tussen 01-07-1954 en waarschijnlijk 01-08-1963.
 • nee – als beide niet het geval zijn. U bent meer dan 10 jaar verwijderd van uw pensioen.
Afhankelijk van uw leeftijd gelden er andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar uw loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is uw bruto pensioeninkomen per jaar?
U kunt meer informatie over uw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar het loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is het bruto pensioeninkomen van uw partner per jaar?
U kunt meer informatie over uw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
Let op. De marktwaarde van de woning kan invloed hebben op uw maximale hypotheek. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen op basis van uw inkomen(s) berekend.

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Een consumptief krediet is een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening. Heeft u een of meer van deze leningen? Tel dan de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om uw consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten. Leningen verlagen de maximaal mogelijke hypotheek.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

 • Energielabel (A++) / (A+++) – als de woning een energielabel heeft van tenminste (A++) afgegeven voor 1-1-2015, of een energie-index van ten hoogste 0,6 afgegeven voor 1-1-2021, of een energielabel heeft van tenminste (A+++) afgegeven na 1-1-2021.
 • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul.
 • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
 • nee – in alle andere situaties.

Als er energiebesparende voorzieningen worden aangeschaft, zoals isolatie, zonnepanelen, etc., welk bedrag wordt dan hieraan besteed?
Energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd in de hypotheek tot maximaal 106% van de waarde van de woning.
 
Let op: de marktwaarde van de woning moet ook opgegeven worden om de EBV mee te kunnen nemen in de berekening.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 55 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie