Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Belastingtarieven voor 2020

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2020.
Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2020.

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 68.507 37,35% € 25.587
2 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 34.712 19,45% € 6.751
2 € 34.713 € 68.507 37,35% € 19.373
3 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 35.375 19,45% € 6.880
2 € 35.376 € 68.507 37,35% € 19.254
3 € 68.508 49,50%

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 46,0%

Het maximale aftrektarief (voor bepaalde andere aftrekposten) is 46,0%

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14% 14%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.030 € 3.515
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,44%
Oudedagsreserve maximaal € 9.218

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 26,25%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.846.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 0,07% 5,28% Effectief
1 € 1 € 72.797 67% 33% 1,79% 0,54%
2 € 72.798 € 1.005.572 21% 79% 4,19% 1,26%
3 € 1.005.573 0% 100% 5,28% 1,58%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.208 € 661.328
Kind of pleegkind € 5.515 € 20.946
Kind met ziekte of handicap € 5.515 € 62.830
Kleinkind € 2.208 € 20.946
Ouder € 2.208 € 49.603
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.208 € 2.208

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 103.643
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 55.114
Kind of pleegkind Anders € 26.457

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 126.722 Vanaf € 126.723
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 16,5%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie