Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 18.000.000 berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Belastingtarieven voor 2020

Hieronder vindt u verschillende voorlopige belastingtarieven voor 2020.
Deze tarieven komen uit de op en rond Prinsjesdag 2019 gepresenteerde stukken. Ze zijn nog niet definitief en worden aan het eind van het jaar vaak ook nog gecorrigeerd met de dan vast te stellen tabelcorrectiefactor (nu vastgesteld op 1,016).

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 68.507 37,35% € 25.587
2 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 34.712 19,45% € 6.751
2 € 34.713 € 68.507 37,35% € 19.373
3 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 35.375 19,45% € 6.880
2 € 35.376 € 68.507 37,35% € 19.254
3 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 26,25%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.846.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 0,06% 5,33% Effectief
1 € 1 € 72.797 67% 33% 1,80% 0,54%
2 € 72.798 € 1.005.572 21% 79% 4,22% 1,27%
3 € 1.005.573 0% 100% 5,33% 1,60%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.208 € 661.328
Kind of pleegkind € 5.515 € 20.946
Kind met ziekte of handicap € 5.515 € 62.829
Kleinkind € 2.208 € 20.946
Ouder € 2.208 € 49.605
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.208 € 2.173

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 103.612
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 55.114
Kind of pleegkind Anders € 26.457

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 126.722 Vanaf € 126.723
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Extra informatie

Zelf alles
online
berekenen

Al 19 jaar uw bron voor eerlijke financiële informatie, 100% onafhankelijk.
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap