Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
232 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Berekenen - Ondernemer, zzp'er & dga

Ondernemen, ZZP-er & DGA

 

Gemiddelde beoordeling:
8.7/10 (3278x)

[INSERT-CONTENT]

Met onderstaande 38 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor ondernemenzzp’ersbv’s en de dga. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

[anchor-index]

Ondernemen als zzp’er

Bereken wat uw netto besteedbaar inkomen is als u zzp’er bent, of ondernemer voor de inkomstenbelasting (vof, cv, maatschap, llp, etc).

[tk-promo “ondernemen/netto-inkomen-zzp-er”]

Ook kunt u omgekeerd berekenen hoe hoog uw uurtarief moet zijn, of hoeveel declarabele uren u moet maken, als u uitgaat van een gewenst netto besteedbaar inkomen.

[tk-promo “ondernemen/uurtarief-zzp-er”]

[tk-promo “ondernemen/benodigde-declarabele-uren-zzp-er”]

Bereken hoeveel declarabele uren er voor u in een jaar zitten na aftrek van vakantie, feestdagen, ziekte en overhead zoals administratie en acquisitie.

[tk-promo “ondernemen/declarabele-uren”]

Als zzp’er betaalt u de belasting achteraf. Hoeveel omzet zou u hiervoor opzij moeten zetten?

[tk-promo “ondernemen/zzper-omzet-reserveren-inkomstenbelasting”]

Inkomen als ondernemer

Bereken het netto jaarinkomen als fulltime of parttime ondernemer.

[tk-promo “ondernemen/netto-inkomen-ondernemer”]

[tk-promo “ondernemen/parttime-ondernemer-extra-inkomen”]

Met onderstaande berekening kunt u berekenen hoeveel er netto overblijft van extra inkomen. Bij deze versie van de rekentool kunt u zelf kiezen of de eigen bijdrage Zorgverzekeringswet, arbeidskorting en/of algemene heffingskorting moeten worden meegenomen in de berekening.

[tk-promo “modules/ondernemen/marginaal-tarief-box1”]

Via de middelingsregeling inkomstenbelasting heeft u als ondernemer met een (sterk) wisselend box 1 inkomen al snel recht op een belastingteruggave.

[tk-promo “modules/ondernemen/middelingsregeling”]

Inkomen als dga

Als directeur groot aandeelhouder (dga) bij een eigen bv, bent u in loondienst bij deze bv. Wel heeft u het voordeel dat u (binnen grenzen) zelf uw salaris kunt bepalen. Bereken hier hoeveel u netto overhoudt en/of wat het optimale inkomen is, door te kijken naar de belastingdruk bij verschillende inkomens.

[tk-promo “ondernemen/nettoloon-dga”]

[tk-promo “ondernemen/optimaal-inkomen-belastingdruk-dga”]

Als DGA kunt u ook inkomen genereren door dividend uit te keren. Bereken wat de belasting(druk) dan is.

[tk-promo “ondernemen/winst-vermogen-bv-naar-prive”]

[tk-promo “ondernemen/dividendbelasting”]

Vergelijk uw inkomen bij ondernemen als ib-ondernemer (zzp’er, eenmanszaak, cv of vof) en ondernemen in een bv. Bereken het belastingvoor- of nadeel van ondernemen in een bv.

[tk-promo “modules/ondernemen/bv-of-eenmanszaak”]

Een bv als personal holding

Als u een bv als personal holding heeft, kunt u daarbinnen vermogen opbouwen en beheren. Bereken hier hoe dit zich verhoudt tot vermogensopbouw in privé.

[tk-promo “modules/ondernemen/vermogensopbouw-in-bv-of-prive”]

Het vermogen in uw bv kunt u aanwenden om uzelf een lening (hypotheek) te verstrekken voor uw eigen woning. Bereken welk voordeel u hiermee kunt behalen ten opzichte van lenen bij een bank of aflossen van uw eigenwoningschuld.

[tk-promo “ondernemen/hypotheek-bank-bv-aflossen”]

Als u uw PEB heeft omgezet in een ODV oudedagsverplichting, moet u jaarlijks het ODV-kapitaal oprenten en als de uitkeringen gestart zijn ook deze hierin verwerken.

[tk-promo “ondernemen/odv-oprenting-uitkeringen”]

Tussen 2019 en 2021 stijgt het box 2 tarief, waardoor dividend uitkeren naar privé duurder wordt. Bereken het verschil en beste moment om geld naar privé te halen.

[tk-promo “ondernemen/box-2-dividend-uitstellen”]

Auto van de ondernemer

Een altijd weer immens populaire vraag voor een ondernemer is: waar koop ik mijn auto, op de zaak of in privé. Wij proberen met deze rekentool u te helpen bij de keuze.

[tk-promo “ondernemen/auto-van-de-zaak-of-in-prive”]

Belastingen voor de ondernemer

Als ondernemer heeft u te maken met meerdere soorten belasting naast de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er fiscale voordelen te behalen door ondernemers.

Bereken hoe hoog de btw is over of in de prijs van een product of dienst. En wat wordt de nieuwe prijs als de btw wijzigt?

[tk-promo “ondernemen/btw”]

[tk-promo “ondernemen/prijswijziging-na-btw-wijziging”]

Bereken hoeveel btw u straks (ongeveer) moet afdragen aan de belastingdienst en of u in aanmerking komt voor minder of geen btw afdracht door de btw kleineondernemersregeling.

[tk-promo “ondernemen/btw-aangifte-berekenen”]

Een bv moet vennootschapsbelasting (vpb) afdragen over de behaalde winst. Bereken hoeveel dit is.

[tk-promo “modules/ondernemen/vennootschapsbelasting”]

Een werknemer betaalt inkomstenbelasting over zijn inkomen. Daarnaast betaalt de werkgever ook loonkosten bestaande uit werknemersverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

[tk-promo “ondernemen/loonkosten-werkgever”]

Binnen de werkkostenregeling kan een werkgever vergoedingen geven aan werknemers zonder loonheffing. Hiervoor moet u wel binnen de vrije ruimte blijven, die u kunt berekenen uit de loonsom.

[tk-promo “ondernemen/wkr-vrije-ruimte”]

Bereken of het voordeliger is om te betalen in één keer of in termijnen, als u recht hebt op een betalingskorting bij vooruit betalen in één keer.

[tk-promo “modules/ondernemen/betalingskorting-bij-vooruit-betalen”]

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting, waaronder zzp’ers, heeft u extra belastingaftrek.

[tk-promo “ondernemen/mkb-winstvrijstelling-ondernemersaftrek”]

Verkoopprijs, inkoopprijs en winstmarge

Met onderstaande rekentools kunt u rekenen met de verkoopprijs, inkoopprijs en winstmarge. Wat moet de verkoopprijs zijn? Wat is de maximale inkoopprijs? Hoeveel winst maakt u?

[tk-promo “ondernemen/verkoopprijs”]

[tk-promo “ondernemen/inkoopprijs”]

[tk-promo “ondernemen/winstmarge-product”]

Let extra op bij korting geven. Bereken eerst de winstmarge in de verkoopprijs, om te voorkomen dat u verlies lijdt door een te hoge korting op de verkoopprijs.

[tk-promo “ondernemen/winstmarge-omrekenen”]

Investeringen

Wanneer kan een investering uit? Wat moet het minimale rendement van een investering zijn?

[tk-promo “ondernemen/gewogen-gemiddelde-kosten-kapitaal”]

Hoeveel geld is er ‘over’ in de onderneming?

[tk-promo “ondernemen/vrije-kasstroom”]

Investeringen kunnen leiden tot een investeringsaftrek. Bereken of u daar recht op heeft en/of hoe u, door uw investeringen slim te spreiden of te combineren, de investeringsaftrek kunt optimaliseren.

[tk-promo “ondernemen/investeringsaftrek-kia”]

Planning

Bereken het aantal werkdagen in een periode voor uw planning. Deze berekening houdt rekening met vrije dagen en de Nederlandse feestdagen.

[tk-promo “ondernemen/aantal-werkdagen-berekenen”]