Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 220 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Tariefsaanpassing box 1 aftrekposten

Wat anderen vinden:

 

Nog 1 beoordelingen nodig.

Hoe hoog is de tariefsaanpassing voor aftrekposten in box 1?

Vanaf 2020 zijn aftrekposten in box 1 aftrekbaar tegen maximaal het aftrektarief. Dit tarief daalt van 46% in 2020 met 3% per jaar tot circa 37% in 2023.

De aftrekbeperking die we al kende voor de eigen woning (hypotheekrenteaftrek) als tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning, geldt nu ook voor o.a. aftrekbare giften, scholing, zorgkosten, partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Het voordeel van aftrekposten wordt daarmee meer gelijkgetrokken, ten kosten van de hogere inkomens.

Het verschil tussen de aftrek volgens het toptarief en volgens het lagere aftrektarief wordt als tariefsaanpassing verwerkt in de belastingaangifte. Een bijtelling op het inkomen, net als dat al gebeurde voor de eigen woning.

Bereken hier hoe hoog deze tariefsaanpassing in uw geval is als u weet welke aftrekposten u heeft.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 44 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie