Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
232 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Berekenen - Werk, Inkomen & Ontslag

Werk, Inkomen & Ontslag

 

Gemiddelde beoordeling:
8.4/10 (21283x)

[INSERT-CONTENT]

Met onderstaande  rekentools kunt u zelf alles berekenen rond werk en inkomen, inclusief ontslag en alimentatie. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

[anchor-index]

Bruto-netto inkomen

Hoeveel houdt u netto over van uw brutoloon. De eerste berekening is inclusief bijtellingen en/of (onkosten)vergoedingen. De tweede berekening is eenvoudiger, maar vaak voldoende.

[tk-promo “werk-en-inkomen/nettoloon”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/bruto-netto-salaris”]

Gebruik onderstaande rekentool als u wilt berekenen hoeveel u netto overhoudt van uw uitkering.

[tk-promo “werk-en-inkomen/uitkering-netto”]

Bereken welk brutoloon u moet vragen, als u weet wat u hiervan netto wilt overhouden.

[tk-promo “werk-en-inkomen/brutoloon”]

Heeft u een inkomen uit verschillende bronnen, zoals loon, uitkering(en), neveninkomsten, partneralimentatie, ondernemen, etc.? Gebruikt dan onderstaande berekening.

[tk-promo “werk-en-inkomen/bruto-netto-inkomen”]

Wat levert meer uren werken u netto op. Of wat gaat minder werken u netto kosten?

[tk-promo “werk-en-inkomen/meer-minder-werken-netto”]

Minimum(jeugd)loon & uurloon

Het minimumloon en minimumjeugdloon zijn wettelijk vastgelegd; hiervoor wordt ook de afkorting WML gebruikt. Met deze tool kunt u berekenen hoe hoog het minimumloon nu is of was.

[tk-promo “werk-en-inkomen/minimumloon”]

Uurloon en maandsalaris, etc. Bereken de een uit de ander. Bruto en netto.

[tk-promo “werk-en-inkomen/uurloon-naar-maandsalaris”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/maandsalaris-naar-uurloon”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/uurloon-bruto-netto”]

Box 1 belasting

Wat is of gaat er veranderen? Bereken het verschil tussen de box 1 belasting tussen het oude en nieuwe jaar.

[tk-promo “inkomen/belasting-box1-verschil”]

De box 1 belasting is progressief, over meer inkomen betaalt u meer inkomensbelasting. Daarnaast zijn een aantal heffingskortingen (korting op te betalen belasting) inkomensafhankelijk. U krijgt daardoor minder belastingkorting bij een hoger inkomen. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoeveel box 1 belasting u betaalt over extra inkomen, uw gehele inkomen of de top van uw inkomen.

[tk-promo “modules/werken/belasting-extra-inkomen”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/box1-belastingdruk-berekenen”]

Als u in drie opeenvolgende jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad, kunt u mogelijk een belastingteruggave krijgen via de middelingsregeling. Bereken of en hoeveel belasting u terug kunt krijgen en welke combinatie van drie jaar de hoogste teruggave oplevert.

[tk-promo “modules/werken/middeling-inkomen-box1”]

Wat leveren uw aftrekposten in box 1 u netto op?

[tk-promo “inkomen/netto-voordeel-box-1-aftrek”]

Met uitstellen of uitsmeren van uw box 1 inkomen kunt u vaak ook belasting besparen. Profiteer van de lagere belastingtarieven na bereiken van de AOW-leeftijd en/of de (t/m 2021) dalende tarieven.

[tk-promo “inkomen/box1-inkomen-belasting-uitstellen”]

Auto en fiets van de zaak

Een auto van de zaak wordt belast, omdat u hier financieel voordeel van heeft bij privégebruik. Bereken hier de bijtelling en wat uw auto van de zaak u kost. U kunt hierbij ook de gevolgen voor de heffingskortingen mee berekenen.

[tk-promo “inkomen/bijtelling-auto-van-de-zaak”]

Als u met uw eigen auto ook voor uw werk rijdt, kunt u berekenen wat de autokosten zijn en wat de kilometervergoeding van uw werkgever u oplevert.

[tk-promo “modules/werken/autokosten-met-kilometer-vergoeding”]

Vanaf 2020 kennen we ook de fiets van de zaak. Bereken wat de bijtelling hiervan is en wat de fiets u daardoor netto kost.

[tk-promo “inkomen/bijtelling-fiets-van-de-zaak”]

Vakantiegeld, vakanties en feestdagen

U bouwt bij uw werkgever waarschijnlijk vakantiegeld op dat in mei (of juni) in één keer wordt uitbetaald. Bereken hoeveel vakantiegeld u kunt verwachten.

[tk-promo “werk-en-inkomen/vakantiegeld”]

Wanneer zijn de schoolvakanties en officiële feestdagen?

[tk-promo “modules/vakantie/schoolvakanties”]

[tk-promo “modules/werken/feestdagen”]

Koopkracht en kabinetsplannen

Bereken wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn van de laatste plannen van het kabinet. Wat is de verwachte koopkrachtverandering?

[tk-promo “werk-en-inkomen/koopkracht-verandering”]

Ontslag, WW-uitkering en ontslagvergoeding

Bereken wat de financiële gevolgen zijn van ontslag. Bij ontslag heeft u vaak recht op een WW-uitkering. Met onderstaande rekentool kunt u berekenen hoe hoog deze WW-uitkering is en hoe lang u daar recht op heeft.

[tk-promo “modules/werken/wwuitkering”]

Gebruik deze berekeningen als u recht heeft op een transitievergoeding, of een ontslagvergoeding volgens de regels van de kantonrechtersformule, of de CRvB-formule voor ambtenaren.

[tk-promo “ontslag/transitievergoeding-berekenen”]

[tk-promo “ontslag/ontslagvergoeding-kantonrechtersformule”]

[tk-promo “ontslag/ontslagvergoeding-ambtenaar”]

Als u stamrechtkapitaal heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te laten groeien. Bereken het eindkapitaal dat u kunt verwachten bij de verschillende opties.

[tk-promo “werk-en-inkomen/stamrecht-eindkapitaal”]

Kinderbijslag, kosten kinderopvang en toeslagen

Ouders met jonge kinderen krijgen kinderbijslag. Bereken hier hoeveel kinderbijslag u de komende jaren kunt verwachten.

[tk-promo “inkomen/kinderbijslag-berekenen”]

Met onderstaande tool kunt u berekenen hoeveel de kinderopvang u kost na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

[tk-promo “werk-en-inkomen/kosten-kinderopvang”]

Bij de geboorte van een kind heeft u als partner recht op aanvullend partnerverlof.

[tk-promo “werk-en-inkomen/aanvullend-partnerverlof-berekenen”]

Als u recht heeft op een toeslag, kunt u berekenen hoe hoog deze toeslag is.

[tk-promo “werk-en-inkomen/kinderopvangtoeslag-berekenen”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/zorgtoeslag”]

Alimentatie en rechtsbijstand

Bereken op welke kinderalimentatie u recht heeft na een echtscheiding met kinderen. De berekening volgt de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak volgens de netto methode.

[tk-promo “werk-en-inkomen/kinderalimentatie-berekenen”]

U kunt ook berekenen of er een behoefte is aan partneralimentatie.

[tk-promo “werk-en-inkomen/partneralimentatie”]

Jaarlijks moet de alimentatie geïndexeerd worden volgens wettelijke regels. U kunt berekenen wat de alimentatie gaat worden, maar ook hoeveel deze geïndexeerd zou moeten zijn over een langere periode van jaren.

[tk-promo “werk-en-inkomen/alimentatie-indexering”]

Als u hulp van een advocaat of mediator nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. Bereken of u hiervoor in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage dan zal zijn.

[tk-promo “werk-en-inkomen/gesubsidieerde-rechtsbijstand”]

Verzamelinkomen, heffingskortingen en tariefsaanpassing

Het verzamelinkomen, ook toetsingsinkomen genoemd, is het totale belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3. U betaalt hierover inkomstenbelasting, na aftrek van eventuele aftrekposten.

[tk-promo “inkomen/verzamelinkomen-berekenen”]

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting. Deze zijn (steeds sterker) inkomensafhankelijk. Bij een hoger inkomen krijgt u minder heffingskorting, dus betaalt u meer belasting. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoe hoog de verschillende heffingskortingen in uw situatie zijn.

[tk-promo “werk-en-inkomen/algemene-heffingskorting”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/arbeidskorting”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/inkomensafhankelijke-combinatiekorting”]

Hoeveel levert u in op uw aftrekposten? Bereken de tariefsaanpassing voor aftrekposten in box 1.

[tk-promo “inkomen/tariefsaanpassing-aftrekposten”]

Dagloon en sv-loon

Voor de hoogte van veel uitkeringen is uw sv-loon en het daaruit afgeleide (maximum) dagloon bepalend.

[tk-promo “werk-en-inkomen/sv-jaarloon-berekenen”]

[tk-promo “werk-en-inkomen/dagloon-uwv-berekenen”]

Levensloopsparen

Mensen die er voor 2012 mee begonnen zijn, kunnen onder voorwaarden nog levensloopsparen t/m 2021. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen hoeveel verlof u kunnen opnemen, hoeveel u moeten sparen en hoeveel u netto overhoudt bij in één keer uitbetalen.

[tk-promo “modules/werken/levensloopregeling”]

[tk-promo “modules/werken/levensloopsparen”]

[tk-promo “inkomen/levensloop-uitbetalen”]

Ander inkomen

Als u geld heeft opgebouwd in een lijfrenteverzekering of via banksparen, kunt u berekenen hoeveel inkomen u kunt verwachten uit dit lijfrentekapitaal of met banksparen opgebouwd vermogen.

[tk-promo “sparen-en-beleggen/uitkeringen-uit-lijfrentekapitaal”]

Bent u al met (pre)pensioen en wilt u berekenen welk inkomen u netto krijgt als u naast uw pensioeninkomen ook nog werkt of onderneemt? Bereken dit dan met onderstaande rekentool.

[tk-promo “pensioen/bruto-netto-pensioen-met-inkomen”]