Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
227 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Berekenen - Hypotheek & wonen

Hypotheek & Wonen

 

Gemiddelde beoordeling:
8.4/10 (11398x)

[INSERT-CONTENT]

Met onderstaande 55 rekentools kunt u zelf alles berekenen voor uw hypotheek en wonen. Gebruik bovenstaand filter of onderstaande inhoudsopgave om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

[anchor-index]

Hoe hoog is de maximale hypotheek voor uw woning?

De maximale hypotheek voor uw eigen woning wordt berekend op basis van uw inkomen en de waarde van de woning. De rekenregels zijn wettelijk vastgelegd.

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en de waarde van de woning.

[tk-promo “hypotheek/maximale-hypotheek-berekenen”]

[tk-promo “hypotheek/maximale-erfpacht-hypotheek”]

Als zzp’er, ondernemer of DGA kunt u ook berekenen wat de maximale hypotheek voor u is. NB De regels hiervoor kunnen variëren van bank tot bank.

[tk-promo “hypotheek/maximale-hypotheek-ondernemer”]

Wilt u een huis kopen als beleggingspand en dan verhuren? Bereken dan welke hypotheek u daarvoor waarschijnlijk kunt krijgen.

[tk-promo “hypotheek/maximale-verhuurhypotheek”]

Als u weet welke netto hypotheek maandlasten u wilt en/of kunt betalen, kunt u ook daaruit de maximale hypotheek berekenen.

[tk-promo “hypotheek/maximale-hypotheek-uit-maandlasten”]

Als u gaat verhuizen mag u uw hypotheek vaak meenemen. Wel moet u de overwaarde van de oude woning in uw nieuwe woning stoppen. En er zijn ook beperkingen betreffende het aflossingsvrije deel van uw nieuwe hypotheek en de hypotheekvorm als u een hogere hypotheek nodig heeft.

[tk-promo “hypotheek/maximale-hypotheek-na-verhuizen”]

Wat zijn de netto maandlasten?

Uw hypotheek maandlasten bestaan meestal uit rente en aflossing. Maar dit kan ook rente en spaarpremie zijn, om aan het eind van de looptijd de hypotheek in één keer af te lossen. Bij het berekenen van de netto maandlasten worden de hypotheekrenteaftrek en de andere fiscale regels meegenomen in de berekening.

[tk-promo “modules/wonen/hypotheek-netto-maandlasten”]

Als de hypotheekrente wijzigt zullen uw (netto) maandlasten waarschijnlijk ool wijzigen. Met deze rekentool kunt u de gevolgen van een rentewijziging berekenen. De fiscale gevolgen worden hierbij ook meegenomen.

[tk-promo “hypotheek/hypotheek-netto-maandlasten-rentewijziging”]

Vanaf 2013 mag de hypotheekrente alleen nog maar worden afgetrokken als de hypotheek minimaal in 30 jaar annuïtair wordt afgelost. Een lineaire hypotheek lost sneller af en mag dus ook.
Het verloop van de bruto en netto maandlasten bij de lineaire en annuïteitenhypotheek kunt u berekenen met onderstaande rekentools.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/annuiteitenhypotheek”]

[tk-promo “hypotheek/maandlasten-lineaire-hypotheek”]

Hypotheekrente en rentekosten

De hoogte van de hypotheekrente bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke kosten van uw hypotheek. Wat is de gangbare hypotheekrente op dit moment?

[tk-promo “wonen-en-hypotheek/actuele-hypotheekrente”]

Bereken en vergelijk de kosten van de verschillende hypotheekvormen:

[tk-promo “hypotheek/kosten-hypotheekvormen”]

Als u tussentijds aflost op uw hypotheek loopt de bank steeds minder risico en kan deze daardoor de risico opslag op de rente laten dalen. Hierdoor dalen voor u de rentekosten.

[tk-promo “hypotheek/risico-opslag-hypotheekrente-bij-aflossen”]

Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gelijk tijdens de looptijd. Maar de netto maandlasten niet. Deze stijgen omdat er afgelost en dus steeds minder geleend wordt. De hypotheekrenteaftrek neemt daardoor af.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/netto-maandlasten-annuiteitenhypotheek”]

Hypotheek oversluiten

Als de hypotheekrente nu lager is, kan het oversluiten van uw hypotheek een interessante optie zijn. Bereken zelf of dit in uw geval ook interessant is.

[tk-promo “modules/wonen/hypotheek-oversluiten”]

Als u uw hypotheek wilt oversluiten (of aflossen) terwijl de rentevastperiode nog niet is verstreken, moet u meestal een boeterente betalen. Bereken de boeterente volgens de rekenregels die de AFM heeft opgesteld in de leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. Banken mogen maximaal deze boeterente in rekening brengen.

[tk-promo “hypotheek/boeterente-berekenen”]

Met rentemiddeling kunt u een lagere hypotheekrente krijgen zonder oversluiten en boeterente. De ‘boete’ voor het voortijdig afbreken van de rentevastperiode wordt dan uitgesmeerd over een periode. Of deze optie voor u interessant is kunt u berekenen met onderstaande rekentools.

[tk-promo “hypotheek/rentemiddeling”]

[tk-promo “hypotheek/rentemiddeling-boeterente”]

Hypotheek (deels) aflossen

Uw hypotheek aflossen betekent minder lenen, dus minder rentekosten. Bereken wat het (deels) aflossen van uw hypotheek u oplevert, nu en in de toekomst.

[tk-promo “modules/wonen/hypotheek-aflossen-of-niet”]

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/aflossingsvrije-hypotheek-aflossen”]

Gedeeltelijk aflossen van uw hypotheek kan zorgen voor lagere maandlasten. Daarnaast kan het soms ook zorgen voor een lagere rente door minder renteopslag omdat uw hypotheek lager wordt t.o.v. de marktwaarde.

[tk-promo “hypotheek/hypotheek-aflossen-lagere-maandlasten”]

[tk-promo “hypotheek/hypotheek-aflossen-lagere-rente”]

Het kan bij aflossen belangrijk zijn dat u geen boeterente moet betalen. U mag vaak een deel van uw hypotheek boetevrij aflossen. Bereken hier hoeveel dat voor uw hypotheek is.

[tk-promo “hypotheek/maximale-boetevrije-hypotheekaflossing”]

Als de huizenprijzen (weer) dalen, kan het gebeuren dat uw hypotheek hoger wordt dan de marktwaarde van uw woning. Uw huis staat dan ‘onder water’.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/hypotheek-aflossen-huis-onder-water”]

Heeft u uw hypotheek al (bijna) helemaal afgelost? Bereken dat wat u aan aflosboete krijgt de komende jaren.

[tk-promo “hypotheek/aflosboete-berekenen”]

Huis kopen en/of verkopen

Wat zeggen de gegevens van het kadaster over de prijsontwikkeling van de huizen? Bereken op basis van historische verkoopprijzen wat de waarde van een huis nu waarschijnlijk ongeveer is.

[tk-promo “wonen-en-hypotheek/woning-waarde-huizenprijzen”]

Als u wilt verhuizen en/of een huis op het oog heeft, wat zijn dan uw mogelijkheden?

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/maximale-huizenprijs”]

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/kan-ik-dat-huis-betalen”]

Een huis kopen zonder eigen geld kan meestal niet meer. Hoeveel eigen geld heeft u nodig? En wat zijn bij het kopen van een huis de bijkomende kosten?

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/huis-kopen-hoeveel-eigen-geld”]

[tk-promo “hypotheek/huis-kopen-kosten-koper”]

Als uw woning minder waard is geworden dan de hypotheek die er op rust, heeft u een restschuld. Bereken zelf hoe hoog uw restschuld is en hoe u deze kunt aflossen.

[tk-promo “hypotheek/restschuld-eigen-woning”]

Bereken hoeveel geld u nodig heeft om bij een echtscheiding uw partner uit te kopen.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/partner-uitkopen-woning”]

Een huis kopen is (bijna) altijd voordeliger dan huren. Bereken het voordeel (of nadeel) van een eigen woning ten opzichte van het huren van een woning.

[tk-promo “modules/wonen/huren-of-kopen”]

Welk bedrag moet uw verzekeren in uw opstalverzekering?

[tk-promo “modules/wonen/herbouwwaarde-woning”]

Familiebank hypotheek of hypotheek uit eigen bv

Als u voldoende vermogen heeft, is het vaak interessant om zelf hypotheekverstrekker te worden. Met onderstaande rekentools kunt u berekenen wat dit u oplevert.

Via de familiebank hypotheek kunt u privé geld uitlenen aan een familielid of bekende.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/familiebank-hypotheek-berekenen”]

Heeft u geld beschikbaar in een eigen bv, zoals een personal holding, dan kunt u hieruit geld lenen aan uzelf in privé voor uw eigen woning. Bereken hoeveel u dat oplevert door deze optie te vergelijken met lenen van een bank en het aflossen van de hypotheek (oftewel niet lenen).

[tk-promo “hypotheek/hypotheek-bv-bank-aflossen”]

Als u geen eigen bv heeft, bereken dan wat het kost als u hiervoor een hypotheek bv moet oprichten.

[tk-promo “hypotheek/hypotheek-bv”]

Ook als u zelf hypotheekverstrekker bent, gelden de fiscale regels voor nieuwe leningen vanaf 2013. Bereken wat de fiscale voorwaarden zijn om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

[tk-promo “hypotheek/aflossingseis-hypotheekrenteaftrek”]

[tk-promo “hypotheek/aftrekbare-hypotheekrente”]

Krediet- oftewel opeethypotheek

Op latere leeftijd is een hypotheek vaak (grotendeels) afgelost. Uw spaargeld zit dan in de stenen van uw eigen huis. Bereken met onderstaande rekentools hoe u dit geld weer beschikbaar kunt maken, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioeninkomen.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/krediethypotheek-uitkeringen”]

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/opeethypotheek”]

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/overwaarde-huis-opeten”]

Uw eigen woning en de belastingdienst

Er zijn belastingvoordelen voor mensen met een eigen huis. De hypotheekrenteaftrek is de bekendste. Met onderstaande berekeningen kunt u verschillende fiscale aspecten berekenen.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/hypotheekrenteaftrek”]

[tk-promo “wonen-en-hypotheek/eigenwoningforfait”]

[tk-promo “wonen-en-hypotheek/tariefsaanpassing-aftrek-kosten-eigen-woning”]

[tk-promo “hypotheek/hypotheekrente-vooruit-betalen”]

Als u nog een hypotheek heeft van voor 2013, kunnen ook de onderstaande berekeningen handig zijn.

[tk-promo “hypotheek-en-wonen/kapitaalverzekering-banksparen-uitkeren”]

[tk-promo “wonen-en-hypotheek/banksparen-eigenwoning”]

Overige handige berekeningen

Tot slot nog een aantal berekeningen die ook met uw hypotheek en/of wonen te maken hebben.

[tk-promo “wonen-en-hypotheek/annuiteit”]

[tk-promo “modules/wonen/effectievehypotheekrente”]

[tk-promo “modules/wonen/huurtoeslag”]