Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
232 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Overbruggingsuitkering AOW berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (62x)

Heeft u hier op een overbruggingsuitkering AOW?
Wat is de hoogte van uw overbruggingsuitkering AOW?

Voor 2013 werd er meestal uitgegaan van een vaste AOW/pensioenleeftijd van 65 jaar. Veel VUT-regelingen, prepensioenen, etc. uit die tijd lopen dan ook tot de maand waarin iemand 65 jaar oud wordt.

Door het opschuiven van de AOW-leeftijd, krijgen mensen die dan al een VUT-uitkering of prepensioen ontvangen, te maken met een inkomensgat tussen hun 65e verjaardag en de dag dat ze een AOW-uitkering krijgen.

Om dit gat (gedeeltelijk) te vullen is de overbruggingsuitkering AOW in het leven geroepen. Kreeg u op 1 januari 2013 een VUT/prepensioen (of soortgelijke) uitkering, dan heeft u mogelijk totdat u AOW ontvangt recht op deze overbruggingsuitkering. U mag dan niet te veel inkomen of vermogen hebben. Startte uw VUT/prepensioen tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015, dan heeft u mogelijk recht op een overbruggingsuitkering tijdens de periode dat u als gevolg van de wetswijziging in 2015 nu later AOW krijgt.

Bereken zelf of u recht heeft op een overbruggingsuitkering en zo ja, wat dan de hoogte daarvan is.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 16 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie