Zelf alles online berekenen

Al 15 jaar, met 147 rekentools en ruim 10.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt voor 1 juli 2015

Nettoloon 2015 berekenen

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 8.2/10 (1645x)

Nettoloon 2015 berekenen

Bereken zelf het nettoloon uit uw bruto salaris.

Met onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris.
Deze bruto-nettoloon berekening geldt voor 2015.
U kunt ook nog de bruto-nettoloon berekening uitvoeren voor 2014.
Nieuw: voorlopige berekening voor bruto-nettoloon 2016.

Let op: als u een netto uitkering wilt berekenen, ga dan naar: netto uitkering berekenen.

Deze nettoloon berekening klopt doorgaans, maar niet als bedrijven speciale regelingen hebben. U kunt geen rechten ontlenen aan de berekening.

RaetDeze rekenmodule wordt u aangeboden in samen- werking met Raet, e-HRM-softwareleverancier.

Gegevens

Vul het bruto salaris in per loonperiode en de loonperiode zelf.

Werkt u parttime, vul dan hier het fulltime- of parttimesalaris in, en geef aan welke van de twee u heeft ingevuld onder 'Werkt u parttime?'.
 
%
Het parttimepercentage (ofwel percentage deelbetrekking) is het aantal uren per week dat u werkt, gedeeld door het standaard aantal uren van het bedrijf.
Als u een fulltime baan heeft, is het parttimepercentage 100.
 
Vul hier alleen een bedrag in als u wilt uitrekenen wat het totale nettoloon zal zijn als er in de betreffende maand ook vakantiegeld, een 13e maand, bonus, gratificatie, winstuitkering, etc. wordt uitgekeerd.
Voor een normale bruto/netto berekening kunt u dit veld leeg laten.
 
Als nu (nog) niet weet hoe hoog uw vakantiegeld bruto is, bereken dit dan met: vakantiegeld berekenen.
 
Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1970 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.
U kunt vanaf 2012 alleen nog deelnemen aan de levensloopregeling als u op 31 december 2011 al minimaal € 3.000 heeft gespaard binnen de levensloopregeling.
/ periode
Het bedrag dat u deze periode inlegt voor uw levensloopregeling. Over deze inleg betaalt u geen loonbelasting.
 

De bijtellingspercentages zijn:

  • 0% voor auto's geregistreerd in 2013 of eerder met geen of nauwelijks CO2-uitstoot.
  • 4% voor auto's zonder CO2-uitstoot (100% elektrisch).
  • 7% voor auto's met nauwelijks CO2-uitstoot.
  • 14% voor zeer zuinige auto's.
  • 20% voor zuinige auto's.
  • 25% voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar).
  • 35% voor auto's ouder dan 15 jaar.

Let op: Het bijtellingspercentage dat bij ingebruikname van de auto geldt, blijft van toepassing zolang de auto van de dezelfde eigenaar is, met een maximum van 60 maanden. De maximumnormen voor de uitstoot gaan de komende jaren omlaag. Hierdoor kan te zijner tijd na verkoop van de auto of als deze ouder is dan 5 jaar een hoger bijtellingspercentage van toepassing zijn.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.
/ periode
De eigen bijdrage die u per periode betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak.
Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijtelling.
/ periode
De eigen bijdrage die u per periode betaalt omdat u bijvoorbeeld een duurdere auto van de zaak krijgt dan volgens de norm binnen uw bedrijf.
Deze bijdrage wordt niet in mindering gebracht op de bijtelling. U kunt dus beter een eigen bijdrage voor privé gebruik betalen.
 
Bijvoorbeeld een onbelaste reiskostenvergoedingen voor woonwerkverkeer.

Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Bijvoorbeeld een bijdrage voor de personeelsvereniging.

Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
De waarde van het te belasten ontvangen loon in natura.

Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting voor 65 jaar of ouder).
De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Copyright © 2001-2015: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap