Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 6.0/10 (5x)

Nettoloon 2011 berekenen

Nettoloon 2011 berekenen

Nettoloon 2011 berekenen uit uw bruto salaris.

Nettoloon berekenen voor 2012: nettoloon 2012.

Met onderstaande berekening kunt u zelf uw nettoloon voor 2011 berekenen uit uw bruto salaris.

Voor 2011 kunt u ook nog berekenen:

Deze nettoloon berekening klopt doorgaans, maar niet als bedrijven speciale regelingen hebben. U kunt geen rechten ontlenen aan de berekening.

RaetDeze rekenmodule wordt u aangeboden in samenwerking met Raetspecialist op het gebied van de salarisverwerking.

Gegevens

Vul het bruto salaris in per loonperiode en de loonperiode zelf.

Werkt u parttime, vul dan hier het fulltime- of parttimesalaris in, en geef aan welke van de twee u heeft ingevuld onder 'Werkt u parttime?'.
 
%
Het parttimepercentage (ofwel percentage deelbetrekking) is het aantal uren per week dat u werkt, gedeeld door het standaard aantal uren van het bedrijf.
Als u een fulltime baan heeft, is het parttimepercentage 100.
 
Vul hier alleen een bedrag in als u wilt uitrekenen wat het totale nettoloon zal zijn als er in de betreffende maand ook vakantiegeld, een 13e maand, bonus, gratificatie, winstuitkering, etc. wordt uitgekeerd.
Voor een normale bruto/netto berekening kunt u dit veld leeg laten.
 
Als nu (nog) niet weet hoe hoog uw vakantiegeld bruto is, bereken dit dan met: vakantiegeld berekenen.
 
Als u hier niets invult, wordt als geboortedatum 01-01-1970 gebruikt.

Let op: diverse regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.
 
/ periode
Spaarloon is fiscaal voordelig omdat u er normaal geen belasting over hoeft te betalen.
Als u niets invult wordt met het maximum toegestane spaarloon (van € 613 per jaar) gerekend.
/ periode
Het bedrag dat u deze periode inlegt voor uw levensloopregeling. Over deze inleg betaalt u geen loonbelasting.
 
BijtellingVoor
0%(Semie-)elektrische auto's (uitstoot minder dan 50 g/km)
14%Zeer zuinige auto's met een CO2-uitstoot van maximaal:
- 110 g/km voor benzine-auto's;
- 95 g/km voor diesel-auto's.
20%Zuinige auto's met een CO2-uitstoot van maximaal:
- 140 g/km voor benzine-auto's;
- 116 g/km voor diesel-auto's.
25%Voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar).
35%Auto’s ouder dan 15 jaar.
De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.
/ periode
De eigen bijdrage die u per periode betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak.
Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijtelling.
/ periode
De eigen bijdrage die u per periode betaalt omdat u bijvoorbeeld een duurdere auto van de zaak krijgt dan volgens de norm binnen uw bedrijf.
Deze bijdrage wordt niet in mindering gebracht op de bijtelling. U kunt dus beter een eigen bijdrage voor privé gebruik betalen.
 
Bijvoorbeeld een onbelaste reiskostenvergoedingen voor woonwerkverkeer.

Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Bijvoorbeeld een bijdrage voor de personeelsvereniging.

Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
De waarde van het te belasten ontvangen loon in natura.

Vul het bedrag in voor de gekozen 'Loonperiode'.
Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting voor 65 jaar of ouder).
De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema