Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 5.3/10 (9x)

Levensloopsparen of box 3

Levensloopsparen of box 3

Levensloopsparen of sparen in box 3?

Vanaf 1 januari 2012 is de levensloopregeling alleen nog toegankelijk voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 op hun levenslooprekening hebben staan.

Deze mensen kunnen hieronder berekenen wat voor hun voordeliger is: doorsparen binnen de levensloopregeling, of zelf sparen in box 3.

Gegevens

*
Wij berekenen hieruit het jaarsalaris door 12 maanden te nemen en hier 8% vakantie bij op te tellen. Dit maandsalaris wordt tevens gebruikt voor de gewenste uitkering tijdens verlof.

Als u een 13e maand, bonus, o.i.d. krijgt en deze mee wilt nemen in de berekening, verdeel deze dan over 12 maanden en verhoog het maandsalaris overeenkomstig.
*
jaar
 
Welke loonstijging verwacht u tijdens het sparen?
Uw inkomen wordt afhankelijk hiervan en uw leeftijd meer of minder geïndexeerd gedurende het sparen.
*
Het bedrag dat u per maand bruto kunt missen en wilt sparen.

Dit kan maximaal 12% van uw inkomen zijn. U mag hier ook een percentage invullen, bijvoorbeeld: '12%'

NB: de inleg wordt gelijk met het inkomen geïndexeerd.
*
jaar
 
%
Hoeveel rendement denkt u te maken binnen het levensloopsparen?
%
Hoeveel rendement denkt u te maken met uw geld in box3?
Als uw verdere vermogen in box 3 dit toelaat, kunt u hier een resterend heffingvrij vermogen invullen.
Het heffingvrij vermogen in box 3 is nu € 21.330, dubbel voor partners.
De uiteindelijke besteding heeft bij de levensloopregeling grote invloed op het netto resultaat. Geef aan waarvoor u het gespaarde geld wilt gaan gebruiken.
De percentages achter het bestedingsdoel geven aan hoeveel procent van uw huidige bruto inkomen u als bruto inkomen wilt hebben tijdens de uitkering.
Bij pensioen geven deze aan wat u denkt dat uw pensioen is: '60+' betekent dat u verwacht dat u een pensioen krijgt van 60% van uw laatst verdiende bruto inkomen; de levensloopregeling wordt dan gebruikt als een aanvulling hierop.
* Invoer verplicht

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema