Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.3/10 (43x)

Kinderalimentatie berekenen 2014

Kinderalimentatie berekenen 2014

Hoe hoog zou de kinderalimentatie moeten zijn?

Bereken de kinderalimentatie op basis van de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVVR) zoals deze gelden per 1 januari 2014.

Per 1 april 2013 kan de draagkracht berekend worden op basis van de door de NVVR vastgestelde versimpelde rekenregels en tabellen.
Hierdoor kunt u nu zelf de te betalen kinderalimentatie berekenen.

De berekening toont naast de te betalen alimentatie ook de behoefte aan kinderalimentatie en de draagkracht van beide ouders.

De berekening is meestal toepasbaar. Alleen bij bijzondere omstandigheden zal de draagkracht nog op de oude complexe manier berekend moeten worden.

Berekening

jaar
Het gaat om de kinderen die op het moment van de scheiden nog geen 21 jaar oud zijn. Als dit er meer dan vier zijn, vul dan de oudste vier in.
Bij wie staan de kinderen ingeschreven en/of wonen ze na de scheiding (voor het grootste deel van de tijd)?
Kies bij co-ouderschap voor de ouder waar de kinderen staan ingeschreven.
 
NB: Er zijn ook andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld dat het ene kind bij de ene ouder woont en een ander bij de ander. Deze afwijkende situaties vragen een aangepaste berekening die hier niet gemaakt kan worden.
U kunt hier dan wel de alimentatiebehoefte en draagkracht van beide ouders berekenen. Hoe de kosten verdeeld gaan worden over u beiden moet dan berekend worden door een specialist.
 
Gebruik als u het 'netto besteedbaar inkomen' (NBI) weet dit voor de nauwkeurigste berekening. Als u het NBI niet weet kan (bij een inkomen tot ca. € 1.400) ook het nettoloon gebruikt worden voor het berekenen. Het nettoloon is het loon dat uw werkgever u maandelijks uitbetaald, zonder vakantiegeld (dat wordt automatisch berekend).
Gebruik als u het 'netto besteedbaar inkomen' (NBI) weet dit voor de nauwkeurigste berekening. Als u het NBI niet weet kan (bij een inkomen tot ca. € 1.400) ook het nettoloon gebruikt worden voor het berekenen. Het nettoloon is het loon dat uw werkgever u maandelijks uitbetaald, zonder vakantiegeld (dat wordt automatisch berekend).
Het gaat om het netto gezinsinkomen per maand
Gebruik als u het 'netto besteedbaar inkomen' (NBI) weet dit voor de nauwkeurigste berekening. Als u het NBI niet weet kan (bij een inkomen tot ca. € 1.400) ook het nettoloon gebruikt worden voor het berekenen. Het nettoloon is het loon dat uw werkgever u maandelijks uitbetaald, zonder vakantiegeld (dat wordt automatisch berekend).
Als u tijdens uw huwelijk of samenwonen een kindgebonden budget ontving, wat was dan de hoogte hiervan?
 
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, wat u ontvangt naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van: het aantal kinderen, hun leeftijd en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.
 
Let op: vul hier '0' in als u bij het gezinsinkomen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.
Als (een van) u recht heeft op een kindgebonden budget, wat is dan de (gezamenlijke) hoogte hiervan?
 
Let op: vul hier '0' in als u bij het inkomen van de persoon waar de kinderen gaan wonen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

Gerelateerde berekeningen

Alle berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema