Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.7/10 (22x)

Schenkbelasting berekenen

Schenkbelasting berekenen

Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen als u geld gaat schenken?

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

Gebruik de schenken netto-bruto berekening om te berekenen hoeveel het u bruto kost om een bepaald bedrag netto te schenken.

Gegevens

 
Vul hier het bedrag in dat u wilt schenken.
*
Onder 'partners' wordt verstaan: gehuwden, partners met een geregistreerd partnerschap, partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting, of partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd. NB: Inwonende kinderen die mantelzorg verlenen kunnen onder voorwaarden ook als partner aangemerkt worden.
Onder '(stief)kind' worden verstaan: eigen kinderen en kinderen van de parter.
Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. Dus jonger dan 40 jaar.
NB: In de jaren t/m 2012 gaat het om 18 t/m 35 jaar.
U mag eenmalig per kind belastingvrij een hogere schenking doen. Kies 'ja' als dat van toepassing is, 'nee' als u al eerder de eenmalige schenking aan dit kind heeft gedaan.
Vul 'ja' in, indien de schenking gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen woning van het kind, dan wel gebruikt wordt voor een studie of beroepsopleiding van het kind waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.000 per jaar. In beide gevallen dient de bestemming in een notariële akte vastgelegd te worden.
* Invoer verplicht

Gerelateerde berekeningen

Alle berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema