Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 9.0/10 (292x)

Netto besteedbaar inkomen ZZP-er

Netto besteedbaar inkomen ZZP-er

Hoe hoog is uw netto besteedbaar inkomen voor u als ZZP-er of IB-ondernemer?

Bereken het netto besteedbaar inkomen als ZZP-er of IB-ondernemer op basis van uw declareerbare uren en uw kosten.

De berekening houdt rekening met de fiscale voordelen voor de IB-ondernemer, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, oudedagsreserve (FOR) en MKB-vrijstelling.

NB De berekening gaat er van uit dat u kwalificeert als ondernemer, dus voldoet aan het urencriterium, etc.

Gegevens

*
 
*
uur
Het aantal declarabele uren is sterk afhankelijke van de activiteiten en de persoon. Normaal ligt dit tussen de 1000 en 1200, met uitschieters naar boven tot 1500 of meer.
Ga uit van 220 werkdagen, ofwel 44 volle werkweken en vermenigvuldig dit met het gemiddelde aantal declarabele uren per week.
Indien van toepassing: inkomsten anders dan uit gedeclareerde uren.
Bijvoorbeeld winst of provisie bij verkoop van producten, royalties, etc.
Het totaal aan alle kosten per jaar: kantoorkosten (incl. telefoon, internet, computer, etc.), verkoopkosten (incl. advertentie-, representatie- en verteerkosten), auto (brandstof, onderhoud en afschrijving), boekhouding en accountant.
Wilt u een deel van de winst opzij zetten als reserves of buffer (voor mindere tijden)? Zo ja, hoeveel geld wilt u daarvoor dan jaarlijks gebruiken?
 
NB: Over dit geld betaalt u als IB-ondernemer dezelfde belastingen als bij sparen in privé. U kunt er dus ook voor kiezen om te sparen in privé.
Wilt u geld opzij zetten voor uw oude dag, dan kunt u vaak beter kiezen voor de fiscale oudedagsreserve (FOR), zie hieronder.
U heeft normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:
  • U heeft recht op de zelfstandigenaftrek.
  • U had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
  • U heeft in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
Wilt u een deel van de winst toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR)? Over dit deel bent u dan vooralsnog geen inkomstenbelasting verschuldigd. Als u 'ja' kiest, zal in de berekening het fiscaal maximaal toegestane bedrag toegevoegd worden aan de FOR.
* Invoer verplicht

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema