Zelf alles online berekenen

Al 15 jaar, met 139 rekentools en ruim 10 miljoen berekeningen per jaar.
Nu ook voor Tablet & Mobiel

WW-uitkering berekenen

Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.4/10 (362x)

WW-uitkering berekenen

Wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering waar u recht op heeft?

Bereken de hoogte en duur van de WW-uitkering, vervolguitkering en/of kortdurende WW-uitkering bij werkloosheid na ontslag.

Gegevens

*
 
Dit kunt u vinden op uw loonstrookje. Vul hier het 'loon werknemersverzekeringen' in, of als dat niet op uw loonstrookje staat 'loon loonheffing' of 'loon LH'.
Vul hier het loon in voor een 'normale' periode (maand), dus zonder vakantiegeld. Alleen als u het loon per jaar invult, moet dit inclusief vakantiegeld zijn.

Let op: Als u in de laatste 12 maanden wisselend heeft gewerkt en/of een 13e maand etc. heeft ontvangen, moet u het totale loon voor de laatste 12 maanden invoeren.
In de laatste 36 weken moet er in tenminste 26 weken arbeid als werknemer zijn verricht. Het aantal dagen of uren dat per week gewerkt is, speelt hierbij geen rol.

Bij het vaststellen van het tijdvak van 36 weken moeten periodes waarin u ziek was worden overgeslagen. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u wel meetellen.
Let op: ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, zoals seizoenwerkers, kunnen afwijkende eisen gelden. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.
Kies ja als u vanaf 1998, of het jaar dat u 18 werd als dit later is, ieder jaar heeft gewerkt voor een werkgever.
Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als u in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever heeft ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet u minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen.
Kies:
  • Ja - als u in dat jaar minimaal 52 dagen (vanaf 2013: 208 uur) loon ontvangen heeft.
  • Nee, kind(eren) verzorgd - als u dat jaar besteed heeft aan het verzorgen van uw kinderen, terwijl ze jonger dan 5 jaar waren (verzorgingsforfait).
  • Nee, gehandicapte of zieke verzorgd (vanaf 2007) - als u in aanmerking komt voor het mantelzorgforfait.
  • 100% WIA/WAO - als u dat jaar een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg.
  • Nee - in alle andere gevallen.
* Invoer verplicht

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema

Copyright © 2001-2015: www.berekenhet.nl
Disclaimer, privacy & cookies, nieuwsbrief, zakelijk & contact | Sitemap