Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 7.7/10 (94x)

Belasting extra inkomen

Belasting extra inkomen

Welk percentage inkomstenbelasting (IB) betaalt u bij een (extra) inkomen in box1?

Deze berekening toont welk percentage inkomstenbelasting u moet betalen over een extra (stuk) inkomen in box1. Dit noemt men het marginaal tarief.

Zo kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel belasting (welk percentage) u betaalt over een extra inkomen, zoals een uitkering uit lijfrente, levensloopregeling, leaseauto van de zaak, bijverdienen, etc..

NB: Er wordt ook rekening gehouden met de arbeidskorting en algemene heffingskortingen.

Gegevens

 
*
jaar
 
*
Wat is uw bruto jaarinkomen waar in in box 1 belasting over betaald moet worden?
Extra inkomen in box 1, bruto per jaar.

Bij leeglaten wordt berekend hoeveel belasting wordt betaald over het hierboven opgegeven inkomen.
* Invoer verplicht

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema