Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 8.2/10 (205x)

Maandlasten annuïteitenhypotheek berekenen

Maandlasten annuïteitenhypotheek berekenen

Wat zijn de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand een beetje. De aflossing (annuïteit genoemd) is zo berekend, dat u iedere maand dezelfde bruto maandlasten betaalt.

Omdat er tussentijds wordt afgelost, heeft u wel steeds minder hypotheekrenteaftrek, waardoor de netto maandlasten wel stijgen.

Hier kunt u zelf berekenen wat de bruto en netto maandlasten (box 1) zijn voor een annuïteiten hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek.
De berekening toont ook de aflossing, betaalde rente en resterende hypotheek tijdens de looptijd.

De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Gegevens

Wat is de hoogte van de hypotheek bij aanvang van de looptijd?
%
Wat is de te betalen rente voor de hypotheeklening?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt.
*
jaar
In hoeveel jaar wordt de hypotheek afgelost?
De meeste hypotheken lopen 30 jaar.
U kunt dit leeg als de WOZ waarde (ongeveer) gelijk is aan de hypotheek.
Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de belastingaftrek te berekenen. Vul hier als u een fiscaal partner heeft het hoogste inkomen van u beiden in.
In welk jaar is de hypotheek afgesloten?
U kunt dit leeg laten voor dit jaar.
* Invoer verplicht

Gerelateerde berekeningen

Alle berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema