Klik op de gewenste ster:

 

Beoordeling: 9.7/10 (7x)

Geven in privé of zakelijk in de BV?

Geven in privé of zakelijk in de BV?

Wat is fiscaal het voordeligste: geven aan goede doelen in privé of in de BV?

Als ondernemer kunt u vaak kiezen of u giften aan goede doelen doet in privé, of vanuit uw BV.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen wat voor u het voordeligste is. Wat levert u het grootste fiscale voordeel op: giften doen in privé, of geven vanuit uw BV? Bereken het zelf.

Meer informatie over, en meer berekeningen voor zakelijke en particuliere giften kunt u vinden op: alles over giften aan goede doelen.

Gegevens

 
 
Wat is het totaal bedrag aan giften aan culturele instellingen?
Het gaat hierbij om ANBI's die zijn aangemerkt als culturele instellingen. Hiervoor geldt een extra fiscale aftrek.

Let op: vul giften aan niet culturele instellingen hieronder in.
Wat is het totaal bedrag aan giften aan niet culturele instellingen?
Uw verzamelinkomen is de som van uw inkomens uit box 1, box 2 en box 3. U kunt dit vinden (onderaan) op uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Vaak is het verzamelinkomen globaal gelijk aan de som van:
  • Uw jaarinkomen in box 1, min (als u een eigen woning heeft) de hypotheekrenteaftrek plus het eigenwoningforfait.
  • 4 % van uw vermogen in box 3 (min uw heffingvrij vermogen).

NB: Uw giften tussen 1 % en 10 % van uw verzamelinkomen zijn aftrekbaar.
Wat is uw bruto jaarinkomen?
Dit wordt gebruikt om te berekenen hoeveel van uw giften aftrekbaar is. Vul hier, als u een fiscaal partner heeft, het hoogste inkomen van u beiden in voor de maximale aftrek.
De fiscale winst wordt gebruikt voor het 'giften plafond' en het berekenen van de fiscale aftrek VPB.
Als u hier niets invult, wordt er gerekend met een zodanige winst dat de giften maximaal aftrekbaar zijn.
Giften zijn aftrekbaar tot maximaal 50 % van de fiscale winst.

Berekeningen in dit thema

Informatie in dit thema